CO2-Emissions-Kalkulation

Politikacıların Paris İklim Anlaşması'ndan çıkardıkları net hedefler, CO2 emisyonlarının titiz bir şekilde azaltılmasını gerektirmektedir. Emisyon yoğun sanayi sektörlerinde 2050 yılına kadar geniş kapsamlı bir sera gazı nötralitesi hedefine ulaşabilmek için şirketlerden kurumsal karbon ayak izlerini azaltmaları istenmektedir. Ancak bunun başarılı olabilmesi için öncelikle CO2 emisyonlarına ilişkin güvenilir temel rakamlar üretebilmeleri gerekmektedir. Bu verilerin doğrulanabilirliği de merkezi bir öneme sahiptir.

Borsada işlem gören bir kimya ve ilaç şirketi olan müşterimiz de bu son derece spesifik konuyla ilgileniyordu. Önceki CO2 raporlamasını değiştirmemiz için bizi görevlendirdi. Uyguladığımız çözüm sayesinde şirket artık CO2 ayak izini daha net ve doğru bir şekilde takip edebiliyor. Bu, CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması için önemli bir ön koşuldur.

Coğrafi verilere ve ortalama değerlere dayalı zaman alıcı hesaplamaların değiştirilmesi

Grup, tüm tedarik zincirleri için CO2 emisyonlarını önceden belirlenmiş bir süre içinde azaltmak amacıyla hesaplamaktadır. Coğrafi verilere ve ortalama değerlere dayalı zaman alıcı hesaplamalar yerine, CO2 emisyonu hesaplaması EcoTransIT'in yazılım çözümünün yardımıyla gelecekte daha ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilecekti. Bu, Fraunhofer Enstitüsü'nün emisyonların otomatik olarak hesaplanması için dünya çapında en yaygın kullanılan yazılımıdır.

Gelecek ve geçmiş teslimatların hesaplanması için çözüm

Uzmanlarımız için en önemli görev, sadece gelecekteki teslimatlar için CO2 emisyonlarının daha doğru hesaplanmasını sağlamakla kalmayacak bir çözüm geliştirmekti. Bunun yerine, çeşitli bölümlerden ve Grup iştiraklerinden halihazırda tamamlanmış teslimatların verileri hakkında da bilgi sağlamalıdır. Müşterinin isteği, 2019'dan bu yana verileri sürekli ve gerçek zamanlı olarak çağırabilmekti.

Bu bağlamda, sadece doğruluk açısından değil, aynı zamanda performans açısından da mevcut CO2 raporlamasını aşan bir çözüm tasarlamak özellikle zordu.

Gerçek zamanlı sorguya sahip hibrit yazılım çözümü, duraklamaları ve ulaşım araçlarını dikkate alır

Mevcut verilere dayalı yeni bir yazılım çözümü ile gerçek zamanlı veri alma imkanını birleştiren grup, artık teslimatlarının gerçek CO2 emisyonlarını doğrudan takip edebiliyor. Buna ek olarak, ilgili veriler açıklayıcı gösterge tablolarında mevcuttur. Yeni çözüm, tedarik zincirlerindeki ara durakları ve farklı taşıma araçlarını da hesaba kattığından, sonuçlar da önemli ölçüde daha yüksek bir ayrıntı düzeyine sahiptir. Aynı zamanda veri doğruluğu da artmıştır. Bu, grubun artık önemli kararları gününe kadar doğru olan CO2 raporlarına dayanarak alabileceği anlamına geliyor.

Dashboard çözümü artık güncel veriler sağlıyor

Proje çerçevesinde danışmanlarımız, mevcut teslimat verilerinin EcoTransIT sunucularına aktarılabileceği hizmetler oluşturmuştur. Aynı zamanda, hizmetler önemli anahtar rakamlar (CO2 emisyonları, sülfür oksitler, nitrojen oksitler gibi) üretmektedir. Anahtar rakamlar da çeşitli parametrelerden oluşur (örneğin taşıma türü, enlem-boylam, ağırlık, yakıt türü).

Elde edilen sonuçlara dayanarak, bizim Analitik-Son olarak, danışman bir veri modeli oluşturur. Müşteri artık güncellenmiş verilere anlaşılması kolay bir gösterge paneli çözümü aracılığıyla erişebiliyor.

Grup ile Xient GmbH arasındaki iyi ve güvene dayalı işbirliği geçmişte çeşitli projeler çerçevesinde kendini kanıtlamıştır. O zamandan beri grup, Xient GmbH'nin uzun süredir devam eden bir müşterisidir.

Real Cookie Banner tarafından WordPress Çerez Eklentisi