Dashboards

Gösterge tabloları, karar vericilerin önemli kilit rakamları hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirmesi ve böylece eğilimleri belirlemesi için önemli görsel yardımcılardır. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan müşterimiz, mevcut SAP FIORI uygulamalarını temel alarak grubun kendi gösterge panelini genişletme ve yeniden tasarlama göreviyle bize başvurdu. Küçük hataların bile ciddi sonuçlar doğurabileceği bir ortamda zorlu bir görev.

Temel görevlerden biri, KPI analizini grafiksel olarak kapsamlı bir şekilde haritalamak ve imalat ve üretimin verimlilik düzeyini kaydetmekti. Bizim geliştirdiğimiz Gösterge tablosu çözümü Grup'ta araç, inşaat ve model serilerinin maliyet analizinin bir parçası olarak kullanılmaktadır.

Son derece hassas bir ortamda çevik geliştirme

Zorlukları uygularken uzmanlarımız SAP dashboarding ve KPI analizi alanlarındaki kapsamlı deneyimlerini kullandılar. Sertifikalı SAP FIORI/UI5 geliştiricileri olarak, gerekli sonuçları tutarlı bir şekilde uygulayabildiler.

Yeni gösterge tablolarını geliştirirken, ilgili uzman departmanlarla yakın istişare içinde denenmiş ve test edilmiş SCRUM ilkelerine dayandık. Grup, ortamlarında kullanılan programları üç ayda bir en son sürümlere güncellemektedir. SCRUM'a göre çevik yazılım geliştirme konusundaki uzun yıllara dayanan uzmanlığımız, bu kısa geliştirme döngülerine rağmen maksimum kalite güvence standartlarını karşılamamızı sağladı.

Geliştirmelerimizin kapsamı, sunulan tüm yeniliklerde belirleyici bir rol oynamıştır. Otomotiv sektörü gibi son derece rekabetçi bir ortamda, yanlış verilere dayanan bir karar milyonlar değerinde sonuçlar doğurabilir. Ayrıca çalışma, yeni model serilerinin piyasaya sürülmesinin en önemli öncelik olduğu bir dönemde gerçekleştirilmiştir.

Modern gösterge tabloları ve tek tip veriler

Başlangıçtaki karmaşık duruma rağmen, mühendislerimiz devam eden operasyonlar sırasında grubun kendi gösterge tablosunun modernizasyonunu başarıyla uygulayabildiler. Grup genelinde tek tip olmayan sistem mimarisi nedeniyle KPI'ların bir araya getirilmesinin daha fazla çaba gerektirdiği doğrudur. Bununla birlikte, oluşturduğumuz gösterge tablosu çözümü, karar vericileri üretim süreçlerini optimize etme konusunda destekliyor.

Real Cookie Banner tarafından WordPress Çerez Eklentisi