SAFe 5.0 Scrum Master

Xient ekibi SAFe 5.0 Scrum Master eğitimini başarıyla tamamladı. Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçeve (SAFe) çevik geliştirme yöntemlerinin kurumsal düzeyde uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Bu, büyük şirketlerin çeviklik uygularken karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerini sağlar.

Geleneksel Scrum Master eğitimi, ekip düzeyinde Scrum'ın temellerine odaklanır. Buna karşılık, SAFe Scrum Master kursu mezunları Scrum Master'ın rolünü tüm Yalın-Agile kuruluşu bağlamında öğrenirler. Odak noktası, Çevik geliştirme ve bunun tüm işletmeye ölçeklendirilmesi için birincil kolaylaştırıcı olan Program Artışının (PI) başarılı bir şekilde planlanması ve yürütülmesidir.

Çalışanlarının SAFe 5.0 Scrum Masters olarak sertifikalandırılmasıyla Xient GmbH ekibi, çevik geliştirme sektöründeki yetkinlik portföyünü genişletiyor. Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçeve'nin ana sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz http://www.scaledagile.com.

Kategoriler:

Real Cookie Banner tarafından WordPress Çerez Eklentisi