Integration des Labor-Informations- und Management-Systems

Monsanto'nun Bayer AG tarafından devralınması son yılların en büyük şirket düğünlerinden biriydi. Xient GmbH, birleşmede mevcut Monsanto iş süreçlerinin kalite yönetiminden Bayer'inkilere dönüştürülmesinde önemli bir rol üstlendi. Bu görev, Monsanto'nun Laboratuvar Bilgi ve Yönetim Sisteminin (LIMS) Bayer'in bütünleştirici SAP ortamına entegrasyonunu içeriyordu.  

Tohum uzmanı Monsanto daha önce LIMS ortamı için bir Microsoft SQL veritabanına güveniyordu. İlgili raporlama sistemi doğal olarak uzun yıllar boyunca büyümüştür. Ayrıca, bu haliyle benimsenmesi mümkün olmayan şirkete özgü veri silolarıyla doluydu. Bayer ve Monsanto'nun birleşmesinden sonra SAP tabanlı kalite yönetimini sağlamak için Xient iş analistlerinin öncelikle kapsamlı bir stratejik analiz yapması gerekiyordu.  

MS-SQL'den SAP-HANA'ya 

Temel görev, Monsanto'nun daha önce MS-SQL tabanlı olan verilerini Bayer Group'taki bir SAP HANA veritabanına temiz bir şekilde aktarmaktı. Bu amaçla, geliştiricilerimiz kısmen tersine mühendislik gerektiren mevcut süreç verilerinin ayrıntılı bir analizini gerçekleştirdi. Bu sonuçlara dayanarak Xient GmbH, Monsanto verilerini, raporlarını ve önemli rakamlarını Bayer'deki hedef mimariye entegre etmek için bütünsel bir geçiş stratejisi geliştirdi.  

Çalışmalarımız, sadece raporlama verilerinin aktarılmasının ötesinde, iki şirketin mevcut süreçlerinin optimize edilmesine de odaklandı. Geliştirilmesine ek olarak Hedef mimari Xient Çözüm Mimarlarımız, SAP QM ve SAP Business Warehouse'u temel alarak geçiş süreciyle de ilgilendi. Bu, çalışan çalıştaylarını ve Bayer ve Monsanto'daki uluslararası proje ekiplerinin koordinasyonunu içeriyordu.  

Laboratuvar bilgi ve yönetim sisteminin Bayer mimarisine temiz entegrasyonu 

Çok katmanlı zorluklara rağmen, Xient uzmanlarımız laboratuvar verilerini yeni, modern SAP HANA mimarisine temiz bir şekilde taşımak için Bayer ve Monsanto ekipleriyle yakın bir şekilde çalışmayı başardı.  

Grup genelindeki kalite yönetimi raporlama sistemi, Monsanto'dan gelen yeni bilgileri de içerecek şekilde genişletildi. Önemli ölçüde artan performans da projenin başarısının bir parçasıdır. Geçiş sürecinde iş süreçleri optimize edildi ve veri kalitesi artırıldı. Her ikisi de Bayer ve Monsanto için birlikte başarılı bir gelecek için önemli bir temel oluşturmaktadır.  

Real Cookie Banner tarafından WordPress Çerez Eklentisi